Bijdrage aan ruimte  |  Verkoop en verhuur, nieuw en gebruikt

Disclaimer

Disclaimer 1.1 Tribute Space garandeert niet dat de Website te allen tijde beschikbaar is of dat deze vrij is van virussen of fouten, en hoewel wij al het redelijkerwijs mogelijke doen om virussen van de Website te weren, kunnen wij geen virusvrijheid garanderen en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor virussen. U wordt daarom geadviseerd alle passende voorzorgsmaatregelen te treffen alvorens informatie of beeldmateriaal van de Website te downloaden. 1.2 De Website is uitsluitend bedoeld ter informatie en wordt aangeboden op basis van de actuele situatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor (een gebrek in) de nauwkeurigheid, volledigheid, gangbaarheid of waarheid (uitgezonderd een opzettelijk onjuiste weergave van feiten) van informatie op de Website of voor het vertrouwen dat door derden in die informatie wordt gesteld. 1.3 De in de Website opgenomen informatie is niet geschreven om aan uw individuele eisen te voldoen en het is uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid om alvorens bij ons producten of diensten te bestellen, u ervan te vergewissen dat deze geschikt zijn voor uw doel. Bestellingen zijn onderhevig aan onze algemene voorwaarden, die op aanvraag kosteloos aan u worden toegezonden. 1.4 Alle op deze Website gegeven adviezen zijn uitsluitend bedoeld als richtlijn. Het verdient aanbeveling niet per definitie op deze adviezen te vertrouwen of ze te gebruiken in de plaats van juridisch of ander professioneel advies betreffende uw specifieke vraag of behoeften. 1.5 Door de Website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Tribute Space niet aansprakelijk is jegens u, uit welke hoofde dan ook, voor enige vorm van vermogensschade, indirecte- of gevolgschade (waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst of verlies van gegevens, inkomsten, goodwill, verwachte besparingen, of verlies of beschadiging van gegevens of documenten van u of een derde) gerelateerd aan het gebruik van informatie en/of materiaal van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan de website. Tevens is Tribute Space niet aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van vermeende inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, schending van wettelijke bepalingen of anderszins.
Heeft u vragen of interesse?
Neem contact met ons op